skip to Main Content
สร้าง Featured Image สวยๆ ง่ายๆ ด้วย Featured Image Generator

สร้าง Featured Image สวยๆ ง่ายๆ ด้วย Featured Image Generator

ปลั๊กอินที่สามารถดึงภาพฟรีไม่ติดลิขสิทธิ์จาก Unsplash และ Pixabay มาสร้างเป็น Featured Image ให้กับโพสได้โดยอัตโนมัติ สามารถสร้างเลเยอร์ใส่ภาพหรือข้อความและจัดเก็บเป็นเทมเพลตไว้ใช้งานได้
การใช้ฟ้อนต์ไทยบนเว็บแบบ Link Rel

การใช้ฟ้อนต์ไทยบนเว็บแบบ link rel

การใช้ฟ้อนต์ภาษาไทยแบบ สะดวกในการใช้งาน เพราะระบุที่อยู่ไฟล์ css แค่ที่เดียว ไม่ต้องระบุทุกไฟล์เหมือนแบบที่ต้องเขียน font-face เอง
ใส่เอฟเฟคให้เว็บด้วย CSS Animator

ใส่เอฟเฟคให้เว็บด้วย CSS Animator

CSS Animator ปลั๊กอินสำหรับใส่เอฟเฟคลงในเว็บ WordPress แบบง่ายๆ ช่วยให้เว็บนิ่งๆ ของเราดูมีอะไรน่าสนใจมากยิ่งขึ้นเพียงการคลิกไม่กี่ขึ้นตอน
Back To Top
Search