อย่ามาเยอะ! ปิดปลั๊กอินที่ไม่จำเป็นด้วย Assets Manager

ปลั๊กอินสำหรับเพิ่มความเร็วให้กับเว็บไซต์ด้วยการปิดการใช้งานสคริปต์ JavaScript และ CSS ที่มาจากปลั๊กอินหลายตัวที่ไม่จำเป็นสำหรับการใช้งานในหน้านั้นๆ ทำให้เว็บไซต์เบาและเร็วขึ้น