เปลี่ยนบทความที่สร้างจาก Classic Editor มาเป็น Gutenberg Block

การเปลี่ยนเนื้อหาเดิมที่ใช้ Classic Editor มาเป็น Block ของ Gutenberg เพื่อให้สามารถใช้งานแบบเป็นบล็อคได้เหมือนกัน และเพื่อให้แสดงผลได้เหมือนกันทั้งหมด

Gutenberg ร่างพัฒนาของ WordPress Editor กับ Page Builder

Gutenberg Editor เป็น WordPress ตัวใหม่ที่จะมาใน WordPress 5.0 กับอนาคตในด้านประสบการณ์การใช้งานที่ดีขึ้นสำหรับยูสเซอร์ มันจะดีขึ้นจริงหรือไม่ กำลังเป็นประเด็นถกเถียงกันใหม่หมู่นักพัฒนาว่ามันกำลังไปทำตัวเป็น Page Builder เสียเอง