skip to Main Content
DesktopServer จำลองเซิฟเวอร์เพื่อทดลองใช้ WordPress

DesktopServer จำลองเซิฟเวอร์เพื่อทดลองใช้ WordPress

DesktopServer เซิฟเวอร์จำลองที่สะดวกและใช้งานง่ายที่สุดสำหรับ WordPress ติดตั้ง เพิ่ม ลบ เว็บไซต์ ที่ใช้งานง่ายและเหมาะสำหรับทุกคนสำหรับทดลองใช้ WordPress
การเลือกธีม WordPress

การเลือกธีม WordPress

ประเภทของธีม WordPress แบบ เฉพาะด้าน และแบบ Theme Builder มีความต่างกันอย่างไร การเลือกธีม WordPress ให้เหมาะกับการใช้งานในแต่ละเว็บ
_s Components Starter Theme 5 แนวจาก _s

_s Components Starter Theme 5 แนวจาก _s

_s (Underscores) Starter Theme แตกยอดเพิ่ม Component ที่สามารถสร้างธีมตั้งต้นได้ถึง 5 แบบ ทั้ง Magazine, Business, Modern Blog, Classic Blog และ Portfolio
BackupBuddy : Deployment

BackupBuddy : Deployment

Deployment คือการเชื่อมเว็บ 2 เว็บ เช่น การเขียนบทความ ทดสอบปลั๊กอินหรือแก้ไขธีมที่ PC ของเรา แล้วทำการอัพเดตการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นไปยังเว็บที่ Online อยู่
BackupBuddy : Migrate

BackupBuddy : Migrate

การ Migrate คือการย้ายเว็บไซต์พร้อมทั้งปรับปรุงฐานข้อมูลเว็บอัตโนมัติ ทำให้สะดวกในการย้ายโฮ้สต์และเปลี่ยนโดเมนเนม เพราะจะได้เว็บที่หน้าตาเหมือนกันเปี๊ยบ
BackupBuddy : Schedules

BackupBuddy : Schedules

Schedules คือการตั้งเวลาสำหรับการสำรองข้อมูล สามารถสร้างไว้หลายชุดเพื่อให้ทำงานต่างกันได้ สามารถสั่งให้ส่งแบ็คอัพเหล่านั้นไปยังพื้นที่เก็บภายนอกได้ด้วย
BackupBuddy : Remote Destinations

BackupBuddy : Remote Destinations

Remote Destinations คือ การเพิ่มแหล่งในการจัดเก็บไฟล์สำรองของเรา ซึ่งสามารถใช้ได้กับบริการต่างๆ ไม่ว่าจะ Dropbox, Google Drive, Amazon และอื่นๆ เป็นต้น
WP Rocket ปลั๊กอิน Cache พรีเมี่ยมคุณภาพเยี่ยม

WP Rocket ปลั๊กอิน Cache พรีเมี่ยมคุณภาพเยี่ยม

WP Rocket คือหนึ่งในปลั๊กอิน Cache แบบพรีเมี่ยมที่ขายความสะดวกเรียบง่ายของการตั้งค่าการใช้งาน แต่ให้ผลลัพธ์ที่น่าประทับใจเสียยิ่งกว่าปลั๊กอินที่ตั้งค่าเยอะๆ
Back To Top
Search