เราสามารถสร้างตารางใน WordPress ได้ง่ายๆ เหมือนการสร้างใน Word ได้ด้วยการใช้งานปลั๊กอิน MCE Table Buttons ปลั๊กอินนี้ใช้งานง่ายๆ มากๆ ไม่ต้องมีการตั้งค่าอะไรที่วุ่นวายก็สามารถสร้างตารางง่ายๆ ได้เลย

โดยหลังจากติดตั้งปลั๊กอินแล้ว เราจะมีปุ่มเพิ่มตารางเขาในแถบเครื่องมือสำหรับแทรกตาราง ก็ให้เราทำการเพิ่มตาราง แถว คอลัมน์ตามที่ต้องการได้เลยค่ะ

insert-table

สามารถทำการย่อขยายตารางได้ตามที่ต้องการด้วยการลากที่ขอบของตารางได้เลย

resize-table

เราสามารถที่จะเพิ่มแถวหรือคอลัมน์ต่อจากแถวหรือคอล้มน์ไหนก็ได้เช่นเดียวกัน

add-more-row

คำสั่งในการรวม (Merge) หรือ แยก (Split) ช่องก็มีเช่นเดียวกัน

merge-cell

Table Properties คือตัวกำหนดคุณลักษณะของตาราง

table-properties
MCE Table Buttons
บทสรุป
เป็นปลั๊กอินที่ใช้งานง่าย สามารถแทรกในโพสได้เลย แม้ถอนปลั๊กอินออกตารางก็ยังอยู่ เหมาะแก่การสร้างตาร่างง่ายๆ ที่มีข้อมูลไม่มากนัก เพราะไม่มีเครื่องมือเช่น การจัดเรียงข้อมูล ค้นหาข้อมูล แบ่งข้อมูลเป็นหน้า
Easy to use
Functionality
ข้อดี
ใช้งานง่าย
ปลั๊กอินสร้างโค้ดตารางให้โดยไม่ต้องใช้ Shortcode
ตารางไม่หายเมือไม่ใช้ปลั๊กอิน
ข้อเสีย
ไม่สะดวกสำหรับการจัดการข้อมูลปริมาณมาก
4.8
คะแนน
Advertisements