Jetpack Subscriptions – Follow my Website!

Subscriptions ส่วนเสริมของ Jetpack ที่ช่วยให้ผู้อ่านสามารถ Follow เว็บไซต์ของเราได้ บทความใหม่จะถูกส่งไปยังผู้อ่านโดยอัตโนมัติทันทีที่มีการ Publish ทั้งยังสามารถช่วยให้เราเก็บลิสต์อีเมลของผู้อ่านไว้สำหรับส่งข่าวสารหรืออัพเดตสำคัญๆ ต่างๆ ได้อีกด้วย
Published 5 years ago

สร้างประกาศ หรือโฆษณา ด้วย WP Notification Bar

WP Notification Bar คือ ปลั๊กอิน WordPress สำหรับแสดงประกาศที่ด้านบนของเว็บไซต์ เพื่อดึงดูดความสนใจจากผู้ชม สามารถสร้างหลายอันสำหรับผู้ชมแต่ละกลุ่มได้
Published 5 years ago

สร้างบล็อกรีวิวสินค้าง่ายๆ ด้วย WP Review

คือปลั๊กอินของค่าย Mythemeshop ที่มีทั้งเวอร์ชั่นฟรีและเสียเงิน เหมาะสำหรับท่านที่เขียนบล็อกเกี่ยวกับรีวิวสินค้าเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะรีวิวสินค้าที่เป็นสิ่งของอุปโภคบริโภค หรือรีวิวโปรแกรมต่างๆ เป็นต้น
Published 5 years ago