ตั้งแต่ WordPress 4.7 เป็นต้นมา WordPress ได้นำเอาเครื่องมือ Custom CSS ใส่เข้ามาในธีม ไว้ที่ Customize ซึ่งทำให้เราสามารถที่จะเขียน CSS เพื่อปรับแต่งธีมได้แบบ Live ทำให้สามารถดูการเปลี่ยนแปลงได้ในทันที โดยไม่ต้องใช้ปลั๊กอินเพิ่มแต่อย่างใด

เพียงไปที่เมนู Appearance > Customize แล้วเลื่อนลงไปตรง Additional CSS ก็จะเห็นกล่องสำหรับให้เราใส่ CSS ที่ต้องการแก้ไข

จะเห็นว่า นอกจากจะสามารถพิมพ์โค้ด CSS ได้แล้ว ระบบยังมีการแนะนำ Property และ Value ต่างๆ ให้เราด้วย และยังสามารถช่วยเตือนเราเวลาที่ลืมปิดแท็กต่างๆ ได้อีก

เราสามารถใช้ Inspect Element ร่วมไปกับการแก้ไข CSS ด้วยการก๊อปคลาสที่แก้ไขมาวางใส่ Additional CSS ได้เลย ทำให้การแก้ไขทำได้สะดวกยิ่งขึ้น

Advertisements