Customize

Customize คือ เมนูปรับแต่งสำหรับ WordPress โดยแสดงผลแบบ Live คือแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้เราเห็นทันที ทำให้เรานึกภาพออกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นให้ผลเปลี่ยนแปลงเช่นไรกับเว็บไซต์ของเรา เป็นการปรับแต่งพื้นฐาน ซึ่งแต่ละธีมอาจจะมีมากน้อยต่างกันไป

ที่หน้าเว็บ บน Toolbar เราสามารถเข้าถึง Customize ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่ม Customize หรือ ปรับแต่ง ในเวอร์ชั่นภาษาไทย ถ้าเข้าจากทาง หน้าควบคุม (Dasboard) ก็ไปที่เมนู รูปแบบบล็อก > ปรับแต่ง

เราสามารถคลิกเลือกเมนูตั้งค่าต่างๆ ได้ที่ด้านซ้ายมือ ส่วนด้านขวาจะเป็นการแสดงผลการเปลี่ยนแปลง

customize-settings

สามารถดูตัวอย่างแบบ Responsive หรือการแสดงผลของเว็บบนหน้าจอหนาดต่างๆ ได้ด้วยการคลิกที่ปุ่มปรับขนาดตัวอย่างดังรูป

mobile-view-customizeแต่หากเราคลิกที่ปุ่ม ย่อตัว (Collape) ที่อยู่ใกล้ๆ กันทางด้านซ้าย ก็จะเป็นการหุบการตั้งค่าต่างๆ ไปทางด้านซ้ายของจอ ให้เราใด้ดูแบบเต็มๆ หน้าจอนั่นเอง ถ้าต้องการคลี่ออกมาก็คลิกที่ปุ่มลูกศรแบบในภาพ ไม่หายไปไหน ไม่ต้องตกใจนะคะ

collape-customize

เมื่อปรับแต่งเรียบร้อยแล้วก็ให้คลิกที่ปุ่ม บันทึกและเผยแพร่ (Save and publish)

save-customize