การสร้าง Child Theme

การสร้าง Child Theme นั้นมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการแก้ไขธีม WordPress เพราะนอกจากจะทำให้เราแก้ไขธีมโดยไม่กระทบธีมหลักแล้วยังทำให้เราแก้ไขได้สะดวกขึ้นด้วย
  • 1 May 2015
read more

การติดตั้ง Theme และ Plugin

การติดตั้งธีมบน WordPress ด้วยวิธีการอัพโหลดผ่าน Ftp และ Dashboard การเตรียมตัวก่อนการเปลี่ยนธีม WordPress ช่วยให้เราเปลี่ยนธีมได้โดยง่ายและปลอดภัย ข้อผิดพลาดที่ WordPress แจ้ง "ไม่พบไฟล์ style.css" มีสาเหตุมาจากอะไร
  • 29 April 2015
read more

การตั้งค่าเบื้องต้น WordPress

การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับ WordPress ก่อนที่จะทำการเขียนบทความอื่นๆ การตั้งค่าเพื่อการแสดงผลต่างๆ ขั้นพื้นฐาน เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องบนหน้าเว็บและการแชร์
  • 16 April 2015
read more

Dashboard

Dashboard ที่เปรียบเสมือนหลังบ้าน หรือหน้าควบคุมหลักของ WordPress เรามาดูวิธีการใช้งาน Dashboard ให้มีประสิทธิภาพกันดีกว่าค่ะ
  • 14 September 2014
read more

การสร้างแกลอรี่ใน WordPress

การสร้างแกลลอรี่เพื่อแสดงผลรูปภาพหลายๆ รูปในบทความในแบบของ Gallery ช่วยให้ผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของภาพทีละภาพได้ง่ายและเป็นหมวดหมู่สวยงาม
  • 12 September 2014
read more

Settings

การตั้งค่าหลักต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เรียกว่า Setting ใช้กำหนดรูปแบบการทำงานทั้งในด้านของเว็บมาสเตอร์และผู้อ่าน
  • 11 September 2014
read more

Customize ปรับแต่งหน้าตา WordPress แบบ Live Edit

Customize คือ เมนูปรับแต่งสำหรับ WordPress โดยแสดงผลแบบ Realtime คือแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้เราเห็นทันที ทำให้เรานึกภาพออกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นให้ผลเปลี่ยนแปลงเช่นไรกับเว็บไซต์ของเรา
  • 11 September 2014
read more

Tags และ Categories

การแก้ไข Tags และ Categories ใน WordPress การเปลี่ยนชื่อและ slug การกำหนด Parent Category การลบ Tags และ Categories
  • 9 September 2014
read more

การสร้าง Menu

การสร้างเมนูใน WordPress การสร้าง Sub Menu ใน WordPress ง่ายๆ ใช้การคลิกลากวาง การกำหนด Menu Location ให้สำหรับธีมที่รองรับเมนูหลายเมนู
  • 9 September 2014
read more

การอัปเดต WordPress

การ Update WordPress ที่มีการอัพเดตอัตโนมัติ ผลดีผลเสีย การอัพเดต Plugin และ Theme มีความสำคัญอย่างมาก ควรใส่ใจในการ Backup ข้อมูลก่อนทำการอัพเดตทุกครั้ง
  • 5 September 2014
read more