การสร้าง Child Theme

การสร้าง Child Theme นั้นมีความจำเป็นอย่างมากสำหรับการแก้ไขธีม WordPress เพราะนอกจากจะทำให้เราแก้ไขธีมโดยไม่กระทบธีมหลักแล้วยังทำให้เราแก้ไขได้สะดวกขึ้นด้วย

การติดตั้ง Theme และ Plugin

การติดตั้งธีมบน WordPress ด้วยวิธีการอัพโหลดผ่าน Ftp และ Dashboard การเตรียมตัวก่อนการเปลี่ยนธีม WordPress ช่วยให้เราเปลี่ยนธีมได้โดยง่ายและปลอดภัย ข้อผิดพลาดที่ WordPress แจ้ง "ไม่พบไฟล์ style.css" มีสาเหตุมาจากอะไร

การตั้งค่าเบื้องต้น WordPress

การตั้งค่าเบื้องต้นสำหรับ WordPress ก่อนที่จะทำการเขียนบทความอื่นๆ การตั้งค่าเพื่อการแสดงผลต่างๆ ขั้นพื้นฐาน เพื่อการแสดงผลที่ถูกต้องบนหน้าเว็บและการแชร์

Dashboard

Dashboard ที่เปรียบเสมือนหลังบ้าน หรือหน้าควบคุมหลักของ WordPress เรามาดูวิธีการใช้งาน Dashboard ให้มีประสิทธิภาพกันดีกว่าค่ะ

การสร้างแกลอรี่ใน WordPress

การสร้างแกลลอรี่เพื่อแสดงผลรูปภาพหลายๆ รูปในบทความในแบบของ Gallery ช่วยให้ผู้ชมสามารถดูรายละเอียดของภาพทีละภาพได้ง่ายและเป็นหมวดหมู่สวยงาม

Settings

การตั้งค่าหลักต่างๆ ของเว็บไซต์ ซึ่งเป็นการตั้งค่าที่ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบ่อยๆ เรียกว่า Setting ใช้กำหนดรูปแบบการทำงานทั้งในด้านของเว็บมาสเตอร์และผู้อ่าน

Customize ปรับแต่งหน้าตา WordPress แบบ Live Edit

Customize คือ เมนูปรับแต่งสำหรับ WordPress โดยแสดงผลแบบ Realtime คือแสดงการเปลี่ยนแปลงนั้นๆ ให้เราเห็นทันที ทำให้เรานึกภาพออกว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำนั้นให้ผลเปลี่ยนแปลงเช่นไรกับเว็บไซต์ของเรา

Tags และ Categories

การแก้ไข Tags และ Categories ใน WordPress การเปลี่ยนชื่อและ slug การกำหนด Parent Category การลบ Tags และ Categories

การสร้าง Menu

การสร้างเมนูใน WordPress การสร้าง Sub Menu ใน WordPress ง่ายๆ ใช้การคลิกลากวาง การกำหนด Menu Location ให้สำหรับธีมที่รองรับเมนูหลายเมนู

การอัปเดต WordPress

การ Update WordPress ที่มีการอัพเดตอัตโนมัติ ผลดีผลเสีย การอัพเดต Plugin และ Theme มีความสำคัญอย่างมาก ควรใส่ใจในการ Backup ข้อมูลก่อนทำการอัพเดตทุกครั้ง