WPThaiuser สร้างขึ้นด้วยจุดประสงค์เพื่อต้องการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการทำเว็บไซต์ด้วย WordPress สำหรับคนทั่วไปที่อาจจะไม่ได้มีความรู้ทางด้านคอมพิวเตอร์มากนัก เว็บนี้เน้นไปที่ผู้ใช้งานระดับยูสเซอร์ เนื้อหาส่วนใหญ่จึงจะเน้นการใช้เครื่องมือสำเร็จรูป เนื้อหาเน้นที่ไม่ซับซ้อนจนเกินไม่ ไม่เขียนโค้ด เนื่องจากตัวผู้เขียนเองก็เริ่มจากการไม่รู้อะไรเช่นกัน เราทำเว็บนี้ด้วยหวังว่าอยากจะให้คนไทยสร้างเว็บที่มีเนื้อหาที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมมากขึ้นเรื่อยๆ อยากให้ทุกคนที่มีความรู้ได้ลุกขึ้นมากระจายความรู้นั้นเพื่อเป็นประโยชน์แก่สังคม อยากให้สังคมไทยบนอินเตอร์เน็ตเป็นสังคมแห่งการแบ่งปัน อยากให้คนที่ด้อยโอกาสได้นำความรู้ต่างๆ ที่ได้จากอินเตอร์เน็ตไปต่อยอด เราอาจจะเป็นเพียงจุดเร่ิมต้นเล็กๆ ที่จะสานฝันอุดมการณ์ของคุณให้เป็นรูปธรรม เว็บเล็กๆ ที่เกิดขึ้นใหม่อาจจะกลายเป็นพลังยิ่งใหญ่ขับเคลื่อนสังคมได้ เพียงแค่เราเริ่มลงมือทำ

 

ความคิดที่ไม่ได้ลงมือทำ เป็นได้แค่ความเพ้อฝัน

หากท่านใดมีธีม หรือปลั๊กอิน ที่ต้องการให้ทางเว็บรีวิว สามารถติดต่อได้ที่หน้า Contact หรือหากต้องการติดต่อสอบถาม ปรึกษา ติชมแนะนำ ก็ยินดีรับฟังเช่นเดียวกัน

WPThaiuser